انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

تخفیفات ویژه


تخفیف های ویژه ای برای داوطلبان در نظر گرفته شده است :

 1- تخفیف های 33درصدی در بازه ای 3روزه برای خرید در زمانهای خاص
از جمله یک ماه آخرِ باقی مانده تا کنکور ، 3روزِ ابتدای آغاز ترم تحصیلی مهر، 3 روزِ ابتدای آغاز ترم تحصیلی بهمن

2- تخفیف های ویژه 50درصدی برای آن دسته از داوطلبانی که برای برا دوم از آزمونهای آزمایشی آنلاین بهره میبرند و در سالی که گذشته نتیجه مد نظر و مطلوب را از کنکور کسب ننموده اند

3- تخفیف ویژه 22 درصدی برای خانواده های نظامی 

4- تخفیف ویژه 22 درصدی برای خانواده های شهدا و ایثارگران