انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

مزایای آزمون


مزایای شرکت در آزمون های آزمایشی انتشارات اطمینان در چندین وجه متمایز قابل اشاره و معرفی می باشد:

سنجش دائمی و پیوسته در تمام مدتی که داوطلبان مشغول مطالعه و  آمادسازی خود برای کنکور می باشند.


آشنایی و رویارویی با سوالات مختلف در سطح سختی علمی گوناگون در تمام مباحث و سرفصل ها که منجر به آمادگی بالای داوطلبان برای جلسه کنکور می شود.

فراهم شدن فرصت شروع و همچنین جبران زمان از دست رفته برای آن دسته از داوطلبان که دیرتر از موعد مقرر اقدام به برنامه ریزی و مطالعه و سنجشِ آموخته های خود نموده اند بواسطه ی تعدد و کثرت شمار آزمونهای متنوع در تمامی رشته ها و درسها در این سامانه.