انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

اهدای جوایز به نفرات برتر آزمون


به نفرات اول تمامی آزمونهای آنلاین و آزمون های حضوری موسسه نشر اطمینان راد به عنوان بزرگترین و اولین مرکز سنجش و آزمون سازی در سطح کشور جوایزی اهدا می گردد. 

 

 جایزه نفر اول هر آزمون:   اهدای یک جلد کتاب در زمینه تحصیلی و یا رشته مد نظر داوطلب