انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

اهداف آزمون


مولانا در دفتر دوم مثنوی معنوی می فرماید:

جان نباشد جز خبر در آزمون   هر که را افزون خبر جانش فزون


 

 از یکسو با توجه به میزان اهمیت بسیار بالا و غیرقابل انکار سنجشِ آموخته ها در آمادگی دانشجویان برای ارتقا به مقاطع بالاتر و همچنین از طرف دیگر، افزایش رقابتِ تنگاتنگ برای کسب رتبه های کنکورهای دانشگاه ها که بعضا با دلایل غیر علمی نیز توام می باشد(از جمله امکان خروج از کشور و نرفتن به سربازی و یا کاریابی و ازدواج و...) ولیکن هدف تمام دانشجویان و دانش پژوهان است. هدف این آزمونها کمک در راستای رسیدن به این مهم می باشد.