انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Harrison's Principles of Internal Medicine, Twenty-First Edition (Vol٫۱ & Vol٫۲) ۲۱st Edition


Harrison's Principles of Internal Medicine, Twenty-First Edition (Vol.1 & Vol.2) 21st Edition

by Joseph Loscalzo (Author), Anthony Fauci (Author), Dennis Kasper (Author), Stephen Hauser (Author), Dan Longo (Author), J. Larry Jameson  (Author)

  • Publisher ‏: ‎McGraw Hill / Medical; 21st edition (March 28, 2022)
  • Language ‏: ‎English
  • Hardcover ‏: ‎4384 pages
  • ISBN-10 ‏: ‎1264268505
  • ISBN-13 ‏: ‎978-1264268504

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین