انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Netter's Surgical Anatomy and Approaches (Netter Clinical Science) ۲nd Edition


Netter's Surgical Anatomy and Approaches (Netter Clinical Science) ۲nd Edition
قیمت ۸۴۴,۸۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۸۰۲,۵۶۰ تومان

Netter's Surgical Anatomy and Approaches (Netter Clinical Science) 2nd Edition

by Conor MD Delaney MCh PhD FRSCI ( Gen) FACS (Author)

  • Publisher ‏ : ‎ Elsevier; 2nd edition (2020)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Hardcover ‏ : ‎ 768 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 0323673465
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0323673464

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین