انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Ryan & Sherris Medical Microbiology, Eighth Edition


Ryan & Sherris Medical Microbiology, Eighth Edition
قیمت ۱,۰۹۱,۲۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۱,۰۳۶,۶۴۰ تومان

Ryan & Sherris Medical Microbiology, Eighth Edition

by Kenneth Ryan 

  • Publisher ‏ : ‎McGraw Hill / Medical; 8th edition (December 3, 2021)
  • Language ‏ : ‎English
  • Paperback ‏ : ‎992 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎1260464288
  • ISBN-13 ‏ : ‎978-1260464283

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین