انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

The Brassica oleracea Genome (Compendium of Plant Genomes)


The Brassica oleracea Genome (Compendium of Plant Genomes) 

by Shengyi Liu  (Editor), Rod Snowdon (Editor), Chittaranjan Kole (Editor)

  • Publisher ‏ : ‎ Springer; 1st ed. 2021 edition (March 5, 2021)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Hardcover ‏ : ‎ 169 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 3030310035
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3030310035

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین