انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Therapeutic Dressings and Wound Healing Applications۲۰۲۰


Therapeutic Dressings and Wound Healing Applications (Advances in Pharmaceutical Technology) 1st Edition

by Joshua Boateng (Editor)
 
  • Publisher ‏ : ‎ Wiley; 1st edition (March 9, 2020)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Hardcover ‏ : ‎ 432 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 1119433266
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1119433262

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین