انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Primary Care for the Physical Therapist: Examination and Triage


Primary Care for the Physical Therapist: Examination and Triage
قیمت ۴۷۵,۲۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۴۵۱,۴۴۰ تومان

Primary Care for the Physical Therapist: Examination and Triage

by William G. Boissonnault PT DPT DHSc FAAOMPT FAPTA (Author), William Raymond R Vanwye PT DPT (Author)

  • Publisher ‏ : ‎ Elsevier; 3rd edition (February 24, 2020)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Hardcover ‏ : ‎ 432 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 032363897X
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0323638975

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین