انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Biomimetic Nanoengineered Materials for Advanced Drug Delivery


Biomimetic Nanoengineered Materials for Advanced Drug Delivery
قیمت ۲۲۸,۸۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۲۱۷,۳۶۰ تومان

Biomimetic Nanoengineered Materials for Advanced Drug Delivery

By : Afeesh Rajan Unnithan (Editor), Arathyram Ramachandra Kurup Sasikala (Editor), Chan Hee Park (Editor), Cheol Sang Kim (Editor)

Publisher ‏ : ‎ Elsevier; 1st edition (November 5, 2019)

Language ‏ : ‎ English

Print length ‏ : ‎ 208 pages

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین