انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Cancer Stem Cell Resistance to Targeted Therapy (Resistance to Targeted Anti-Cancer Therapeutics, ۱۹) ۱st ed٫ ۲۰۱۹


Cancer Stem Cell Resistance to Targeted Therapy (Resistance to Targeted Anti-Cancer Therapeutics, ۱۹) ۱st ed٫ ۲۰۱۹
قیمت ۳۰۲,۵۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۲۸۷,۳۷۵ تومان

Cancer Stem Cell Resistance to Targeted Therapy (Resistance to Targeted Anti-Cancer Therapeutics, 19) 1st ed. 2019 

by Cristina Maccalli (Editor), Matilde Todaro (Editor), Soldano Ferrone (Editor)

  • Publisher ‏ : ‎Springer; 1st ed. 2019 edition 
  • Language ‏ : ‎English
  • Hardcover ‏ : ‎275 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎3030166236
  • ISBN-13 ‏ : ‎978-3030166236

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین