انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

First Aid for the USMLE Step ۱ ۲۰۲۱, Thirty First Edition ۳۱st Edition


First Aid for the USMLE Step ۱ ۲۰۲۱, Thirty First Edition ۳۱st Edition
قیمت ۹۵۰,۴۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۹۰۲,۸۸۰ تومان

First Aid for the USMLE Step 1 2021, Thirty First Edition 31st Edition

by Tao Le(Author), Vikas Bhushan (Author), Matthew Socat (Author)

  • Publisher ‏ : ‎McGraw-Hill Education / Medical; 31st edition (January 11, 2021)
  • Language ‏ : ‎English
  • Paperback ‏ : ‎864 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎126046752X
  • ISBN-13 ‏ : ‎978-1260467529

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین