انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Exact Design of Digital Microfluidic Biochips Softcover reprint of the original ۱st ed٫ ۲۰۱۹ Edition


Exact Design of Digital Microfluidic Biochips Softcover reprint of the original ۱st ed٫ ۲۰۱۹ Edition
قیمت ۱۵۷,۳۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۱۴۹,۴۳۵ تومان

Exact Design of Digital Microfluidic Biochips Softcover reprint of the original 1st ed. 2019 Edition

by Oliver Keszocze (Author), Robert Wille (Author), Rolf Drechsler(Author)

  • Publisher ‏ : ‎Springer; 1st ed. 2019 edition (June 21, 2018)
  • Language ‏ : ‎English
  • Hardcover ‏ : ‎143 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎3319909355
  • ISBN-13 ‏ : ‎978-3319909356

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین