انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Dimensional Analysis for Meds: Refocusing on Essential Metric Calculations ۵th Edition


Dimensional Analysis for Meds: Refocusing on Essential Metric Calculations ۵th Edition
قیمت ۳۲۵,۶۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۳۰۹,۳۲۰ تومان

Dimensional Analysis for Meds: Refocusing on Essential Metric Calculations 5th Edition

by Anna M.Curren(Author)

  • Publisher ‏ : ‎Jones & Bartlett Learning; 5th edition (March 15, 2019)
  • Language ‏ : ‎English
  • Paperback ‏ : ‎296 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎1284172910
  • ISBN-13 ‏ : ‎978-1284172911

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین