انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

CURRENT Medical Diagnosis and Treatment ۲۰۲۱ ۶۰th Edition


CURRENT Medical Diagnosis and Treatment ۲۰۲۱ ۶۰th Edition
قیمت ۲,۱۸۲,۴۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۲,۰۷۳,۲۸۰ تومان

CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2021 60th Edition

by Maxine Papadakis (Author), Stephen McPhee (Author), Michael Rabow (Author)

  • Publisher ‏ : ‎McGraw-Hill Education / Medical; 60th edition (September 10, 2020)
  • Language ‏ : ‎English
  • Paperback ‏ : ‎1984 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎1260469867
  • ISBN-13 ‏ : ‎978-1260469868

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین