انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

بیولوژی سلولی و مولکولی


بیولوژی سلولی و مولکولی
قیمت ۱۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۰ درصد
قیمت نهایی ۱۶۲,۰۰۰ تومان

نام کتاب: بیولوژی سلولی و مولکولی ویرایش سوم

نویسنده : دکتر جواد محمدنژاد ، دکتر فریده طالبی ، دکتر محمد رضا شکوه امیری، حامد صمدی، محمد علیزاده

انتشارات : اطمینان - یادعارف

سال انتشار :1400

نوبت چاپ : هشتم

زبان کتاب : فارسي

شابک کتاب :9786008829850

جلد کتاب : شومیز

قطع : وزیری

تعداد صفحات : 390صفحه

موضوع اصلی : زیست

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین

۱. غشاهای بیولوژیک
۲. پیام رسانی بیولوزیک
۳. اسکلت سلولی و اتصالات سلولی
۴. اندامک های درون سلولی ( میتوکندری _ پراکسی زوم )
۵. شبکه آندوپلاسمی ، دستگاه گلژی ، لیزوزوم و حمل و نقل وزیکولی
۶. ساختار اسیدهای نوکلئیک
۷. سازمان یابی ژنوم یوکاریوت ها و پروکاریوت ها
۸. DNA همانندسازی ، ترمیم و نوترکیبی
۹. RNA رونویسی و پردازش
۱۰. پروتئین سازی
۱۱. تنظیم بیان ژن
۱۲. چرخه سلولی ، آپوپتوز و سرطان
۱۳. مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
۱۴. سلول های بنیادی و تکوین ، سلول های عصبی ، سلول هی ایمنی و ایمنی شناسی
۱۵. روش های مطالعه سلول
۱۶. سوالات زیست شناسی سلولی مولکولی سال تحصیلی 95-94
۱۷. سوالات زیست شناسی سلولی مولکولی سال تحصیلی 96-95