انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Carbonic Anhydrase as Drug Target: Thermodynamics and Structure of Inhibitor Binding ۱st ed٫ ۲۰۱۹ Edition


Carbonic Anhydrase as Drug Target: Thermodynamics and Structure of Inhibitor Binding 1st ed. 2019 Edition

by Daumantas Matulis (Editor)

  • Publisher ‏ : ‎Springer; 1st ed. 2019 edition (June 3, 2019)
  • Language ‏ : ‎English
  • Hardcover ‏ : ‎379 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎3030127788
  • ISBN-13 ‏ : ‎978-3030127787

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین