انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Bioconjugation: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology, ۲۰۳۳) ۱st ed٫ ۲۰۱۹ Edition


Bioconjugation: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology, 2033) 1st ed. 2019 Edition

by Sam Massa (Editor), Nick Devoogdt (Editor)

  • Publisher ‏ : ‎Springer; 1st ed. 2019 edition (July 23, 2019)
  • Language ‏ : ‎English
  • Hardcover ‏ : ‎328 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎1493996533
  • ISBN-13 ‏ : ‎978-1493996537

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین