انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Automated Drug Delivery in Anesthesia ۱st Edition


Automated Drug Delivery in Anesthesia ۱st Edition
قیمت ۳۷۱,۸۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۳۵۳,۲۱۰ تومان

Automated Drug Delivery in Anesthesia 1st Edition

by Dana Copot (Editor)

  • Publisher ‏ : ‎Academic Press; 1st edition (May 14, 2020)
  • Language ‏ : ‎English
  • Paperback ‏ : ‎338 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎0128159758
  • ISBN-13 ‏ : ‎978-0128159750

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین