انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Atlas of Emergency Medicine ۵th Edition Hardcover , ۲۰۲۰


Atlas of Emergency Medicine 5th Edition Hardcover , 2020

 by Kevin J.Knoop (Author), Lawrence B. Stack (Author)

  • Publisher : McGraw-Hill Education / Medical; 5th edition (22 October 2020)
  • Language : English
  • Hardcover : 1056 pages
  • ISBN-10 : 1260134946
  • ISBN-13 : 978-1260134940

 

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین