انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Goldfrank's Toxicologic Emergencies, ۱۱th Edition


Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 11th Edition

 by Lewis S.Nelson (Author), Robert S.Hoffman (Author)

  • Publisher : McGraw-Hill Education / Medical; 11th edition (29 March 2019)
  • Language : English
  • Hardcover : 2096 pages
  • ISBN-10 : 1259859614
  • ISBN-13 : 978-1259859618

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین