انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Handbook of Venoms and Toxins of Reptiles Hardcover – ۲۵ May ۲۰۲۱


Handbook of Venoms and Toxins of Reptiles Hardcover –  2021

by Stephen P.Mackessy (Editor)

  • Publisher : CRC Press; 2 edition (25 May 2021)
  • Language : English
  • Hardcover : 662 pages
  • ISBN-10 : 0367149745
  • ISBN-13 : 978-0367149741

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین