انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Alcohol, Drugs, and Impaired Driving: Forensic Science and Law Enforcement Issues Hardcover – ۶ July ۲۰۲۰


Alcohol, Drugs, and Impaired Driving: Forensic Science and Law Enforcement Issues Hardcover  2020

by A.Wayne Jones (Editor), Jorg Morland (Editor). 

  • Publisher : CRC Press; 1st edition (6 July 2020)
  • Language : English
  • Hardcover : 700 pages
  • ISBN-10 : 0367251620
  • ISBN-13 : 978-0367251628

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین