انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Simpson's Forensic Medicine, ۱۴th Edition Paperback – ۱۳ December ۲۰۱۹


Simpson's Forensic Medicine, 14th Edition Paperback 2019

by Jason Payne-James (Editor), Richard Martin Jones (Editor)

  • Publisher : CRC Press; 14th edition (13 December 2019)
  • Language : English
  • Paperback : 343 pages
  • ISBN-10 : 1498704298
  • ISBN-13 : 978-1498704298

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین