انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, ۹th edition ۹th Edition


Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 9th edition 

 by Judith E.Tintinalli (Author), O.John Ma(Author)

  • Publisher : McGraw-Hill Education / Medical; 9th edition (30 September 2019)
  • Language : English
  • Hardcover : 2160 pages
  • ISBN-10 : 1260019934
  • ISBN-13 : 978-1260019933

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین