انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Principles of Forensic Toxicology Hardcover – Import, ۱۵ August ۲۰۲۰


Principles of Forensic Toxicology Hardcover – Import, 2020

 by Barry S.Levine (Editor), SARAH KERRIGAN (Editor)

  • Publisher : Springer; 5th ed. 2020 edition (15 August 2020)
  • Language : English
  • Hardcover : 708 pages
  • ISBN-10 : 3030429164
  • ISBN-13 : 978-3030429164

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین