انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای مکانیک سیالات از سال ۸۸ تا ۹۴ با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربرد سری کتابهای ETC


مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای مکانیک سیالات از سال ۸۸ تا ۹۴ با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربرد سری کتابهای ETC
قیمت ۱۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۰ درصد
قیمت نهایی ۹,۰۰۰ تومان

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین

۱. خواص عمومی سیالات
۲. فشار و نیروی ناشی از فشار
۳. شدت جریان
۴. عدد رینولد و اعداد بدون بعد
۵. فرمول برنولی و انرژی کل
۶. افت فشار
۷. فرمول های تجربی
۸. سر ریزها
۹. عمق بحرانی
۱۰. نیروی شناوری
۱۱. حرکت های شتاب دار
۱۲. لوله های سری و موازی
۱۳. پمپ و پمپاژ