انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Systematic Reviews in Educational Research: Methodology, Perspectives and Application Hardcover – December ۲, ۲۰۱۹


Systematic Reviews in Educational Research: Methodology, Perspectives and Application Hardcover – December ۲, ۲۰۱۹
قیمت ۳۲۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۳۰۸,۷۵۰ تومان

Systematic Reviews in Educational Research: Methodology, Perspectives and Application Hardcover – December 2, 2019

by Olaf Zawacki-Richter (Editor), Michael Kerres (Editor), Svenja Bedenlier (Editor)

  • Publisher : Springer VS; 1st ed. 2020 edition (December 2, 2019)
  • Language : English
  • Hardcover : 182 pages
  • ISBN-10 : 3658276010
  • ISBN-13 : 978-3658276010

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین