انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Structural Bioinformatics: Applications in Preclinical Drug Discovery Process (Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, ۲۷) ۱st ed٫ ۲۰۱۹ Edition


 Structural Bioinformatics: Applications in Preclinical Drug Discovery Process (Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, 27) 1st ed. 2019 Edition

by C. Gopi Mohan (Editor)

  • Publisher : Springer; 1st ed. 2019 edition (January 23, 2019)
  • Language : English
  • Hardcover : 418 pages
  • ISBN-10 : 3030052818
  • ISBN-13 : 978-3030052812

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین