انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Small-molecule Transcription Factor Inhibitors in Oncology (Drug Discovery, Volume ۶۵) ۱st Edition


Small-molecule Transcription Factor Inhibitors in Oncology (Drug Discovery, Volume 65) 1st Edition

by Khondaker Miraz Rahman (Editor), David E Thurston (Editor)

  • Publisher : Royal Society of Chemistry; 1st edition (September 6, 2018)
  • Language : English
  • Hardcover : 213 pages
  • ISBN-10 : 1782621458
  • ISBN-13 : 978-1782621454

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین