انتشارات اطمینان انتشارات اطمینان

مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای ویروس شناسی پزشکی از سال ۸۰ تا ۹۴ به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی مجموعه کتابهای ETC


مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای ویروس شناسی پزشکی از سال ۸۰ تا ۹۴ به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی مجموعه کتابهای ETC
قیمت ۳۴,۵۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۲۹,۳۲۵ تومان

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین

۱. کلیات ویروس شناسی
۲. پاروویریده
۳. آدنوویریده
۴. پولیوماویریده
۵. پاپیلوماویریده
۶. هپادناویریده
۷. پاکس ویریده
۸. هرپس ویریده
۹. پیکورنا ویریده
۱۰. رئو ویریده
۱۱. ارتومیکسو ویریده
۱۲. پارامیکسو ویریده
۱۳. رابدو ویریده
۱۴. فیلوویریده
۱۵. بورناویریده
۱۶. توگا ویریده
۱۷. فلاوی ویریده
۱۸. بونیاویریده
۱۹. آرنا ویریده
۲۰. رترو ویریده
۲۱. کرونا ویریده
۲۲. کلیسی ویریده
۲۳. آسترو ویریده
۲۴. دلتا ویروس
۲۵. پریون