انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای بیوتکنولوژی دارویی از سال ۸۶ تا ۹۴ همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی مجموعه کتابهای ETC


مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای بیوتکنولوژی دارویی از سال ۸۶ تا ۹۴ همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی  مجموعه کتابهای ETC
قیمت ۳۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۰ درصد
قیمت نهایی ۲۷,۰۰۰ تومان

موجودی ندارد

و امکان خرید برای شما دانش پژوهان مسیر نمی

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین

۱. سولات بیوتکنولوژی دارویی بر اساس سال 87-86
۲. سوالات بیوتکنولوژی دارویی بر اساس سال 88-87
۳. سوالات بیوتکنولوزی دارویی بر اساس سال 89-88
۴. سوالات بیوتکنولوژی دارویی بر اساس 90-89
۵. سوالات بیوتکنولوژی دارویی بر اساس سال 91-90
۶. سوالات بیوتکنولوژی دارویی بر اساس سال 92-91
۷. سوالات بیوتکنولوژی دارویی بر اساس سال 93-92
۸. سوالات بیوتکنولوزی دارویی بر اساس سال 94-93