انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Bioinformatics and Drug Discovery (Methods in Molecular Biology, ۹۱۰)


Bioinformatics and Drug Discovery (Methods in Molecular Biology, 910) 

by Richard S. Larson(Editor) 

  • Publisher : Humana; 2nd ed. 2012 edition (July 21, 2012)
  • Language : English
  • Hardcover : 386 pages
  • ISBN-10 : 9781617799648
  • ISBN-13 : 978-1617799648

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین