انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Animal Models for Endometriosis: Evolution, Utility and Clinical Relevance (Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology, ۲۳۲) ۱st ed٫ ۲۰۲۰ Edition


 

 

Animal Models for Endometriosis: Evolution, Utility and Clinical Relevance (Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology, 232) 1st ed. 2020 Edition

by  Kathy L.Sharpe-Timss (Editor)

  • Publisher : Springer; 1st ed. 2020 edition (December 6, 2020)
  • Language : English
  • Paperback : 118 pages
  • ISBN-10 : 3030518558
  • ISBN-13 : 978-3030518554

 

 

 

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین