انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Advanced Food Analysis Tools: Biosensors and Nanotechnology ۱st Edition


Advanced Food Analysis Tools: Biosensors and Nanotechnology 1st Edition

by Rovina Kobun 

  • Publisher : Academic Press; 1st edition (October 2, 2020)
  • Language : English
  • Paperback : 254 pages
  • ISBN-10 : 0128205911
  • ISBN-13 : 978-0128205914

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین