انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

A Guide to Research Methodology: An Overview of Research Problems, Tasks and Methods ۱st Edition


A Guide to Research Methodology: An Overview of Research Problems, Tasks and Methods ۱st Edition
قیمت ۲۷۹,۴۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۲۶۵,۴۳۰ تومان

A Guide to Research Methodology: An Overview of Research Problems, Tasks and Methods 1st Edition

by Shyma Prasad Mukherjee  (Author) 

  • Publisher : CRC Press; 1st edition (September 18, 2019)
  • Language : English
  • Hardcover : 254 pages
  • ISBN-10 : 0367256207
  • ISBN-13 : 978-0367256203

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین