انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

از ویروس آنفولانزا چه میدانیم؟


از ویروس آنفولانزا چه میدانیم؟
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۲۵ درصد
قیمت نهایی ۱۱۲,۵۰۰ تومان

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین

۱. مقدمه
۲. A تاریخچه ظهور وگسترش ویروس آنفلوانزا
۳. ژنوم ویروس انفلوانزا
۴. مطالعات اپیدمیولوژیک ویروس انفلوانزا
۵. علائم بالینی و مکانیسم بیماری زایی ویروس انفلوانزا
۶. همانند سازی و تکثیر ویروس انفلوانزا
۷. پلی پیتیدهای ساختمانی و غیر ساختمانی ویروس انفلوانزا
۸. وکسن انفلوانزای انسانی
۹. درمان انفلوانزا