انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Filtration and Purification in the Biopharmaceutical Industry, Third Edition (Drugs and the Pharmaceutical Sciences) ۳rd Edition


Written By:  by Maik W. Jornitz (Editor)

Hardcover: 672 pages

Publisher:  CRC Press; 3rd Edition (July 12, 2019)

Language: English

ISBN-13: 

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین