انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Pharmacotherapy Principles and Practice, Fifth Edition


Pharmacotherapy Principles and Practice, Fifth Edition

by Marie Chisholm-Burns , Terry Schwinghammer and et al

  • Hardcover: 1696 pages
  • Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 5th Edition (January 3, 2019)
  • Language: English
  • ISBN-10: 1260019446
  • ISBN-13: 978-1260019445

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین