انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Modern Pharmaceutics, Two Volume Set - Drugs and the Pharmaceutical Sciences -۵th Edition


Modern Pharmaceutics, Two Volume Set - Drugs and the Pharmaceutical Sciences -۵th Edition
قیمت ۵۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۴۶۷,۵۰۰ تومان

Modern Pharmaceutics, Two Volume Set (Drugs and the Pharmaceutical Sciences) 5th Edition

 

by Alexander T. Florence, Juergen Siepmann

Paperback: 1216 pages

Publisher: CRC Press; 5 edition (April 19, 2016)

Language: English

ISBN-13: 978-1420065701

  • ISBN-10: 142006570X

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین