انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Drugs in Pregnancy and Lactation Eleventh Edition


Drugs in Pregnancy and Lactation Eleventh Edition
قیمت ۷۴۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۶۲۹,۰۰۰ تومان

Drugs in Pregnancy and Lactation Eleventh Edition

Series: Drugs in Pregnancy and Lactation

by Gerald G Briggs, Roger K. Freeman MD, Craig V Towers, Alicia B. Forinash

  • Paperback: 1648 pages
  • Publisher: LWW; Eleventh edition (May 25, 2017)
  • Language: English
  • ISBN-10: 9781496349620
  • ISBN-13: 978-1496349620

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین