انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Meyler's Side Effects of Drugs: The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions ۱۶th Edition


Meyler's Side Effects of Drugs: The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions ۱۶th Edition
قیمت ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۲,۹۳۲,۵۰۰ تومان

Meyler's Side Effects of Drugs: The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions 16th Edition

Series: Meyler's Side Effects of Drugs

by Jeffrey K. Aronson MA DPhil MBChB FRCP FBPharmacolS FFPM(Hon) (Editor)

  • Paperback: 7674 pages
  • Publisher: Elsevier Science; 16 edition (December 15, 2015)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0444537171
  • ISBN-13: 978-0444537171

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین