انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Kucers' The Use of Antibiotics: A Clinical Review of Antibacterial, Antifungal, Antiparasitic, and Antiviral Drugs, Seventh Edition - Three Volume Set ۷th Edition


Kucers' The Use of Antibiotics: A Clinical Review of Antibacterial, Antifungal, Antiparasitic, and Antiviral Drugs, Seventh Edition - Three Volume Set ۷th Edition
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان

Kucers' The Use of Antibiotics: A Clinical Review of Antibacterial, Antifungal, Antiparasitic, and Antiviral Drugs, Seventh Edition - Three Volume Set 7th Edition 

by M. Lindsay Grayson, Sara E. Cosgrove, Suzanne Crowe, William Hope

  • Paperback: 5338 pages
  • Publisher: CRC Press; 7 edition (October 2, 2017)
  • Language: English
  • ISBN-10: 1498747957
  • ISBN-13: 978-1498747950

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین