انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

۲۰۲۰ Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy Twenty-sixth Edition


۲۰۲۰ Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy Twenty-sixth Edition
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۱۲۷,۵۰۰ تومان

2020 Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy Twenty-sixth Edition 

by John S. Bradley MD, John D. Nelson MD Emeritus, Dr. Elizabeth Barnett M.D.

  • Paperback: 320 pages
  • Publisher: American Academy of Pediatrics; Twenty-sixth edition (January 15, 2020)
  • Language: English
  • ISBN-10: 1610023528
  • ISBN-13: 978-1610023528

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین