انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Gahart's ۲۰۱۹ Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals ۳۵th Edition


Gahart's ۲۰۱۹ Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals ۳۵th Edition
قیمت ۶۲۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۵۲۷,۰۰۰ تومان

Gahart's 2019 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals 35th Edition

by Betty L. Gahart RN, Adrienne R. Nazareno PharmD, Meghan Ortega RN

  • paperback: 1376 pages
  • Publisher: Elsevier; 35 edition (May 28, 2018)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0323612725
  • ISBN-13: 978-0323612722

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین