انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Understanding Pharmacoepidemiology ۱st Edition


Understanding Pharmacoepidemiology ۱st Edition
قیمت ۹۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۷۶,۵۰۰ تومان

Understanding Pharmacoepidemiology (LANGE Clinical Science) 1st Edition

Series: LANGE Clinical Scienceby 

by Yi Yang, Donna West-Strum

  • Paperback: 197 pages
  • Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 1 edition (December 30, 2010)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0071635009
  • ISBN-13: 978-0071635004

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین