انتشارات اطمینان انتشارات اطمینان

Understanding Pharmacoepidemiology ۱st Edition


Understanding Pharmacoepidemiology ۱st Edition
قیمت ۹۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۷۶,۵۰۰ تومان

Understanding Pharmacoepidemiology (LANGE Clinical Science) 1st Edition

Series: LANGE Clinical Scienceby 

by Yi Yang, Donna West-Strum

  • Paperback: 197 pages
  • Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 1 edition (December 30, 2010)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0071635009
  • ISBN-13: 978-0071635004

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین