انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Remington: Essentials of Pharmaceutics ۱st Edition


Remington: Essentials of Pharmaceutics ۱st Edition
قیمت ۸۹۷,۶۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۸۵۲,۷۲۰ تومان

Remington: Essentials of Pharmaceutics 1st Edition

 by Linda Felton

  • Paperback: 816 pages
  • Publisher: Pharmaceutical Press; 1 edition (April 17, 2013)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0857111051
  • ISBN-13: 978-0857111050

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین