انتشارات اطمینان انتشارات اطمینان

Rau's Respiratory Care Pharmacology ۱۰th Edition


Rau's Respiratory Care Pharmacology ۱۰th Edition
قیمت ۲۲۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۱۸۷,۰۰۰ تومان

Rau's Respiratory Care Pharmacology 10th Edition

by Douglas S. Gardenhire EdD RRT-NPS FAARC

  • Paperback: 482 pages
  • Publisher: Mosby; 10 edition (September 18, 2019)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0323553648
  • ISBN-13: 978-0323553643

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین