انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

BRS Pharmacology Seventh Edition


BRS Pharmacology Seventh Edition
قیمت ۱۷۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۱۴۴,۵۰۰ تومان

BRS Pharmacology Seventh Edition

Series: Board Review Series

by Sarah Lerchenfeldt , Gary Rosenfeld Ph.D. 

  • Paperback: 384 pages
  • Publisher: LWW; Seventh edition (August 20, 2019)
  • Language: English
  • ISBN-10: 1975105494
  • ISBN-13: 978-1975105495

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین